Co to jest ART-Dok Polska?

ART-Dok Polska jest częścią największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Baza oferuje możliwość publikowania prac w Internecie według zasad Open Access (wolnego dostępu), który gwarantuje dotarcie do większej liczby czytelników oraz podwyższa poziom cytowania.

Kolekcja obejmuje ponad tysiąc publikacji (ok. 65 tys. stron), w tym wybrane polskie czasopisma naukowe z historii sztuki.

Więcej o ART-Dok Polska

Najnowsze publikacje

Jan Sas Zubrzycki, Wit Stwosz w Norymberdze. Dopełnienia książki "Arcydzieła Wita Stwosza", Lwów 1933.

Adam S. Labuda, Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku , Poznań 1984.

Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009

Katalog pozostałych publikacji

Partnerzy / mecenasi